Monday, May 30, 2011

TEMPAHAN EDIBLE IMAGE KINI TELAH DIBUKA...

DSE 001
(Diameter 3 cm-35 pcs)DSE 002
(3 cm x 3 cm -35 pcs)


DSE 003
(Diameter 3.5 cm-35 pcs)


DSE 004
(3.5 cm x 3.5 cm-35 pcs)

DSE 005
(Diameter 4 cm-24 pcs)


DSE 006
(4 cm x 4 cm-24 pcs)


DSE 007
(Diameter 5 cm-15 pcs)


DSE 008
(5 cm x 5 cm-15 pcs)


DSE 009
(Diameter 6 cm-12 pcs)


DSE 010
(6 cm x 6 cm-12 pcs)DSE 011
(Diameter 7.5 cm-6 pcs)


DSE 012
(7.5 cm x 7.5 cm-6 pcs)


DSE 013
(17 cm x 12 cm- 1 pc; Diameter 4 cm-12 pcs)


DSE 014
(Diameter 12 cm- 1 pc; Diameter 4 cm-12 pcs)


DSE 015
(17 cm x 12 cm-2 pcs)


DSE 016
(Diameter 12 cm-2 pcs)


DSE 017
(Diameter 12 cm- 1 pc; 17 cm x 12 cm-1 pc)


DSE 014
(Diameter 18 cm- 1 pc)


DSE 019
(18 cm x 18 cm-1 pc)


DSE 020
(18 cm x 25 cm- 1 pc)


DSE 021
(17 cm x 12 cm-1 pc oval; 1 pc squre)


DSE 022
(17 cm x 12 cm-2 pcs Oval)